Hvem er vi?

PGNiG Upstream NorwayAS er et datterselskap av et polsk olje og gass selskap som ble dannet i 2007. Vi er et lete- og produksjonselskap med virksomhet på den norske kontinentalsokkel og koordinerer også diverse internasjonale aktiviteter innen PGNiG Gruppen. Vi har lokasjoner i Stavanger og Tromsø.

PGNiG Upstream Norway AS er operatør på to lisenser og rettighetshaver på flere lisenser på  den norske kontinentalsokkel.

Våre prosjekt

PGNiG Upstream Norway AS deltar for tiden i Gina Krog og Snadd utviklingsprosjekter som har en planlagt produksjonsstart henholdsvis 2017 og 2020.

PGNiG Upstream Norway AS er  aktive innen hydrokarbon utvinning på den norske kontinentalsokkel. Vi har andeler i 17 lisenser der vi er operatør i to av disse.

Vår strategi

PGNiG Upstream Norway AS har et langsiktig perspektiv innen olje- og gass industrien på den norske kontinentalsokkel. Vår ambisjon er å utvikle en robust lisensportefølje som igjen vil føre til en verdiutvikling for alle våre aksjonærer.

PGNiG Upstream Norway AS ønsker i enda større grad å bli en dynamisk, utfordrende og sterk arbeidsgiver med et høyt fokus på HMS. Våre kjerneverdier beskriver forholdet vi har til våre ansatte, kunder, partnere, aksjonærer og miljøet rundt oss;

«Vi er kreative, åpne og ærlige og vi leverer på våre løfter»  

Quick Links

slide to see
rest of page

Om oss

PGNiG Upstream Norway AS ble dannet i 2007 og selskapets hovedkontor ligger på Forus utenfor Stavanger. Vårt mål er utvinning og produksjon av olje og gass, samt andre aktiviteter i forbindelse med denne sektoren.

PGNiG på den norske kontinental sokkel

PGNiG Upstream Norway AS er partner på Skarv Utviklingsprosjekt, som ligger i den nordlige delen av Norskehavet. Skarv startet produksjon 31 Desember 2012. Reservoarene er av tidlig- og mellomjura alder. Gråsel og Snadd forekomstene er en del av Skarv.

Karriere Muligheter

PGNiG Upstream Norway AS ønsker å ansette de best kvalifiserte talentene, samtidig ønsker vi også å utnytte deres egenskaper gjennom vår åpne og inkluderende ledelsesstruktur.

Kontakt oss

PGNiG Upstream Norway AS

P.O. Box 344
4067 Stavanger
Telephone: +47 51 95 07 50
Fax: +47 51 95 07 91

Visitor address:
Veste Svanholmen 4, 4313 Sandnes

zamknij
Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites